• biuro@lysagora.pl
  • 603759291

Reklamacja i zwroty za karnety

Strona głównaOśrodekReklamacja i zwroty za karnety

REGULAMIN REKLAMACJI I ZWROTU ZA KARNET OŚRODKA SKI ARENA ŁYSA GÓRA

REKLAMACJE

1. Każda osoba, która nabyła karnet i korzystała z infrastruktury Ośrodka ma prawo do złożenia reklamacji usługi.

2. Reklamacja powinna zostać złożona osobiście w formie pisemnej w siedzibie Spółki Łysa Góra Sp. z o.o., Dziwiszów 97A, 58-508 Jelenia Góra 14 lub przesłana pocztą.

3. Do reklamacji dołączony musi być paragon czy inny dowód zakupu karnetu i 12 cyfrowy numer seryjny karty, na którą wydany był karnet.

4. Brak paragonu lub numeru seryjnego karty skutkować będzie nieuwzględnieniem reklamacji.

5. W treści reklamacji należy wskazać aktualny numer konta, na który zostaną przelane środki po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6. Zarząd Spółki Łysa Góra Sp. z o.o. ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia.

7. Odpowiedź zostanie przesłana na wskazany w reklamacji adres.

ZWROT ZA KARNET

1. Każda osoba, która nabyła karnet ma prawo zwrotu pieniędzy.

2. Zwrot dokonywany będzie bezzwłocznie po okazaniu karnetu wraz z paragonem czy innym dowodem zakupu w kasie.

3. Wysokość zwracanej kwoty wylicza się wg. wzoru:

a) dla karnetów czasowych dziennych:

KWOTA ZWROTU = ΔT/T x K – OPŁATA MANIPULACYJNA

ΔT – czas niewykorzystany (pozostały) T – czas ważności karnetu (np. 7 godz.) K – cena karnetu OPŁATA MANIPULACYJNA – opłata w wysokości 10 zł., w skład której wchodzą koszty administracyjne oraz inne koszty związane z korzystaniem z infrastruktury towarzyszącej Ośrodka SKI ARENA ŁYSA GÓRA (parkingi, toalety, pomoc techniczna, służby porządkowe, ochrona itd.)

b) dla karnetów czasowych wielodniowych:

KWOTA ZWROTU = ΔD/D x K – OPŁATA MANIPULACYJNA

ΔD – ilość dni niewykorzystanych D – okres ważności karnetu wielodniowego K – cena karnetu OPŁATA MANIPULACYJNA – opłata w wysokości 25 zł., w skład której wchodzą koszty administracyjne oraz inne związane z korzystaniem z infrastruktury towarzyszącej Ośrodka SKI ARENA ŁYSA GÓRA (parkingi, toalety, pomoc techniczna, służby porządkowe, ochrona itd.)

c) dla karnetów punktowych:

KWOTA ZWROTU = P x K – OPŁATA MANIPULACYJNA

P – ilość pozostałych punktów

K – cena za punkt OPŁATA MANIPULACYJNA – opłata w wysokości 10 zł., w skład której wchodzą koszty administracyjne oraz inne związane z korzystaniem z infrastruktury towarzyszącej Ośrodka SKI ARENA ŁYSA GÓRA (parkingi, toalety, pomoc techniczna, służby porządkowe, ochrona itd.)

4. Jeżeli zwrot karnetu przypada na niepełną godz. przyjęto następujący sposób zaokrąglania czasu wykorzystania karnetu: – do 30 minut po danej godzinie – zaokrąglenie w dół – powyżej 30 minut po danej godzinie – zaokrąglenie w górę

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 roku.