• biuro@lysagora.pl
  • 603759291

Regulamin wyciągów

Strona głównaOśrodekRegulamin wyciągów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW NARCIARSKICH NA TERENIE OŚRODKA SKI ARENA ŁYSA GÓRA

§ 1
Wyciąg narciarski jest urządzeniem technicznym służącym do transportu osób, wymagającym ostrożnego i zdyscyplinowanego zachowania.

§ 2
Osoby początkujące mają obowiązek powiadomić o tym obsługę celem udzielenia pomocy w trakcie wsiadania i wysiadania z wyciągu.

§ 3
Nie wolno korzystać z wyciągu, kiedy nie ma przy nim Pracownika Spółki Łysa Góra Sp. z o.o.

§ 4
Z wyciągu narciarskiego mogą korzystać dzieci umiejące jeździć na nartach. Dzieciom można zabronić korzystania z wyciągu, jeżeli wysokość talerzyka czy urządzenia holującego nad śniegiem jest zbyt duża (dziecko nie może być podnoszone przez urządzenie holujące).

§ 5
Użytkownik odpowiada za wszystkie szkody na zdrowiu, szkody w urządzeniach wyciągu albo na innym mieniu, jeżeli spowoduje je nie przestrzegając przepisów Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 1241), Regulaminu Ośrodka SKI ARENA ŁYSA GÓRA, Regulaminu Wyciągów Narciarskich, jak i nie przestrzegając poleceń Pracowników Spółki Łysa Góra Sp. z o.o. oraz niedbalstwo.

§ 6
Na jednym urządzeniu holującym typu talerzyk może być przewożona jedna osoba, typu orczyk dwie osoby. Osoba dorosła nie może przewozić dziecka na tym samym urządzeniu holującym typu talerzyk. Użytkownik nie może przewozić ani ciągnąć ze sobą innych przedmiotów, w szczególności: sanek, skuterów śnieżnych.

§ 7
Na starcie Użytkownik ma obowiązek:

a) wystąpić z kolejki i podejść do oznakowanego miejsca „START”. Narciarze mają obowiązek trzymania kijków narciarskich razem w jednej ręce (zewnętrznej: prawej lub lewej, w zależności od kierunku ruchu) z nienawleczonymi na rękę paskami

b) wyrównać narty lub snowboard do kierunku jazdy

c) z ostrożnością chwycić zbliżający się drążek teleskopowy lub orczyk urządzenia holującego

d) przyciągnąć drążek teleskopowy i umieścić go pomiędzy nogami na wysokości pośladków lub orczyk na wysokości pośladków

e) powyższe czynności należy wykonywać dynamicznie, płynie, dostosowując się do prędkości pracy wyciągu

§ 8
Podczas jazdy za pomocą wyciągu w górę Użytkownik ma obowiązek:

a) zwracać uwagę na znaki i stosować się do nich

b) narciarze mają obowiązek trzymać kijki razem w jednej ręce, zwracając uwagę na innych Użytkowników i trzymając się wolną ręką drążka teleskopowego urządzenia holującego lub orczyka. Narty oraz snowboard powinny być trzymane zgodnie z kierunkiem pracy wyciągu. Należy jechać po wyznaczonym śladzie, nie slalomem

c) w przypadku zachwiania równowagi należy się trzymać drążka teleskopowego lub orczyka starając się powrócić do prawidłowej pozycji

d) w przypadku upadku należy puścić drążek lub orczyk i natychmiast usunąć się z trasy wyciągu

e) nie wolno bez powodu wciskać przycisku „STOP” na ostatniej podporze wyciągu

f) Użytkownikom nie wolno chwytać się drążków teleskopowych lub orczyków jadących do góry w miejscach do tego nieprzeznaczonych

§ 9
Na końcu trasy Użytkownik ma obowiązek:

a) wysunąć drążek lub orczyk spod „siedzenia” i się od niego uwolnić

b) natychmiast oddalić się w nakazanym kierunku tak, aby zapewnić bezpieczeństwo nadjeżdżającym Użytkownikom

§ 10
Użytkownik ma obowiązek powiadomić pracownika Ośrodka SKI ARENA ŁYSA GÓRA o dostrzeżonych wypadkach, przeszkodach w prawidłowym funkcjonowaniu wyciągów, awariach itp.

§ 11
Na terenie całego Ośrodka obowiązuje Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. [Dz.U. 2011, nr 208, poz. 1241].

§ 12
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Regulamin ogłasza się przez wywieszenie w ogólnie dostępnym miejscu w Ośrodku SKIARENA ŁYSA GÓRA oraz na stronie internetowej Spółki Łysa Góra Sp . z o.o.